Produkter

Produkter

I vårt sortiment inngår produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme, prosess- og kjølevann. Våre ingeniører vil i samarbeid med kunden velge korrekt vannbehandling for det enkelte anlegg. Til anlegg hvor vann/damp kommer i direkte kontakt med næringsmidler, kan vi levere produkter godkjent av Mattilsynet.

Løsningen passer "ut av boksen" helt perfekt for små- og mellomstore bedrifter som ønsker en solid nettløsning, som er enkel å bruke. Videre er den bygd slik at det ikke ligger begrensninger i hvordan den kan utvides, verken med tanke på design eller funksjonalitet, og vil derfor også passe perfekt for større løsninger. For eksempel produktkataloger, medlemsnettsider, intranettløsninger, filarkiv m.m. Fantasien er den eneste begrensningen.

Hvorfor vannbehandling?

 • Ivareta sikkerheten ved drift av dampkjelanlegg
 • Bedre driftsøkonomien på anlegg
 • Minimalisere energiforbruk
 • Unngå kjelstein og belegg
 • Unngå begroing og bakterievekst
 • Sikre optimal drift og lang levetid for et anlegg


Våre kjemikalier kan deles inn i følgende grupper:

 • Oksygenbindemidler
 • Deponeringsinhibitorer
 • Alkaliseringsmidler
 • Slamdispergeringsmidler
 • Skumdempere
 • Biocider
 • Rengjøringsprodukter
 • Salttabletter

Vårt søsterselskap Permakem AS kan levere all annen kjemi, som råstoffer og hjelpestoffer til en svært konkurransedyktig pris.

Ta kontakt for mer informasjon om de ulike produktene våre og hva som er optimalt for ditt anlegg.

Kjelevann

Kjelevann

Arcon AS leverer avanserte kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg.

Les mer »
Kjølevann

Kjølevann

Behandling av kjølevann er spesielt viktig for å unngå begroing og bakterievekst i kjølesystemer.

Les mer »
Fjernvarmevann

Fjernvarmevann

For hettvannsystemer og fjernvarmesystemer leverer vi langtidsvirkende kjemikalier som optimaliserer vannkvaliteten.

Les mer »
Analyseutstyr

Analyseutstyr

Våre testsett er svært enkle i bruk, og kan analysere for alle ønskede parameter i vannkvaliteten

Les mer »