Kjølevann

Kjølevann

Behandling av kjølevann er spesielt viktig for å unngå begroing og bakterievekst i kjølesystemer. Det er særlig fokus på å bekjempe legionella, da denne bakterien kan forårsake sykdom og død hos mennesker. Våre biocider er testet og utviklet til kjøletårn og lukkede kjølesystemer for å garantere et system fri for bakterier, virus, sopp, alger og biofilm. Vi har miljøsertifiserte biocider, som er ufarlige å slippe ut i kloakk etter bruk.

Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud på kjølevannskjemikalier!