Rådgivning

Rådgivning

I tillegg til salg av kjemikalier og analyseutstyr kan vi tilby konsulentvirksomhet med inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling. Alle våre operatører er kjemiingeniører med inngående kunnskap om kjemi og miljøkrav.

Vi foretar fullstendig kjemiske analyser på vårt laboratorium på Brobekk i Oslo.