Hovedsiden Lørdag, 30 mai 2015

Arcon - Når kjemien stemmer!

Det dreier seg om kjemi i flere betydninger av ordet: Arcon leverer råstoffer/kjemikalier til mange industrier.
I tillegg får kunden omfattende teknisk bistand og praktisk oppfølging.
Til sammen utgjør dette en totalpakke av produkter og service med den rette "kjemien".
Arcon AS ble etablert i 1946 som norsk representant for det multinasjonale selskapet DuPont. Vi representerer i dag ca. 60 utenlandske produsenter av kjemikalier, utstyr og råstoffer brukt i de fleste grener av norsk industri. I tillegg har Arcon en betydelig konsulentvirksomhet.

Firmaet er delt inn i 5 områder:
  • Avd. for industriell vannbehandling
  • Avd. for industriråstoffer
  • Avd. for smøremidler og rengjøringskjemi
  • Avd. for næringsmiddel- og pharmaindustri
  • Avd. for kurs
Kontorene våre ligger i: Haraldsvei 12, 1470 Lørenskog

Telefonnr.: +47 67 97 96 00
Faxnr.: +47 67 97 96 01
e-post: arcon@arcon-as.no


Hovedlageret ligger hos speditøren Greencarrier Intersped AS, Brobekkveien 100 E, 0582 Oslo
I tillegg har vi lager i de største byene i Norge.